A szabadságharc népzenei emlékei

Tari Lujza

Arad alatt de szépön szól a banda, Kis pejlovam mögérdemli a zabot

Névsor az aradi elítélésekről és megkegyelmezésekről, Wewera őrnagy munkája, 1850Az aradi vértanúk és a szabadságharcban részt vett sok más hazafi kivégzése, börtönbe vetése, besorozása az osztrák hadseregbe, a Bach-korszakban és utána egy időre elnémította az országot. Kézbilincs formájú arany karkötő, 1850, PestMégis akadtak, akik emlékeztető zeneműveket írtak. Így Bartalus István, aki 1852-ben Menekvők címmel zongoradarabot adatott ki, igaz, ezt a kiadó német írásmóddal, "Bartalusch Istvan"-ként jelentette meg. Szintén 1852-ből való Szénfy Gusztáv Száműzött keserve című műve.

Világost, Aradot és az osztrák hadseregbe való besorozást a parasztság Lévay-versén kívül más formában is megénekelte. Ennek tanúja e két szövegkezdettel jelzett népdalunk, melyet három változat mutat be. Zeneileg mind a három dallam különböző régi stílusrétegbe tartozik, s valamennyit a régi pásztorhagyományt még őrző nagy tudású idős pásztor adta elő.

117. kotta

     Arad alatt de szépön szól a banda,
     Világosnál jászba borult a hanggya.
     Átkozott légy, të Görgei örökre,
     Mér hajtol el Bécsnek segödelmére!
     Verd mëg Isten a Görgeit örökre,      
     Mér hajtol el Bécsnek segödelmére!

Az előadó megjegyzése: Mikor Kossuthot űzték.

118. kotta

1.  Arad alatt de szépön szól a banda,
     Világosnál jászban borult a hangja.
     Verd mëg Isten, a Görgeit örökre,      
     Mért hajt el most Bécsnek segödelmére!

2.  Hallod, pajtás, szól az ágyu, röszketök,
     Attol félök, hogy Bécs alatt elveszök. 
     Átkozott légy, të Görgei örökre,
     Mér hajtol el Bécsnek segödelmére!

Az előadó megjegyzése:
Ez akkor vót uj nóta, mikor a Görgei lërakatta a fegyvert.

119. kotta

     Kis pejlovam mögérdemli a zabot,
     Kétször mögkerülte Magyarországot.
     Még harmadszor is mögkerülte volna,
     Őfelsége ha huncfut nem lëtt volna.
     Még harmadszor is mögkerülte volna,
     Ferenc Jóska ha huncfut nem lëtt volna.

A gyűjtő megjegyzése:
Először 1947-ben, az Arad alatt de szépen szól a banda kezdetű dal után rögtön, hozzátéve, hogy ezt is, mint azt, a világosi fegyverletétel hírekor énekelték a magyar honvédek,. Akkor tudták meg, hogy lovaikkal együtt besorozzák őket az osztrák hadseregbe, de ezt nem volt szabad énekelniök később, mert a császárt huncfut-nak mondta. Apjától tanulta a dalt.