A szabadságharc népzenei emlékei

Tari Lujza

Bécs várában sír a német, jaj

Bécs látképe a 19. század elején"Sok, s nemcsak 48-as vonatkozású változata ismert; félnépi eredetű dal" - írja róla Katona Imre. A régi stíluson belül az új kis ambitusú stílusba tartozó, 9, 9, 12, 8 szótagszámú 5 5 1 kadenciájú német csúfolót az 1-2. sorban az alaphang és a kvint közötti hangismétléses skálamenet, a harmadik sorban pedig szekvenciával történő lefelé ereszkedés jellemzi. A dallam - melynek szerzője ismeretlen - összességében "komponált"-ságra vall. Jakob Alt: Bécs látképe - akvarell, 1823 A ritmusképlet ugyanakkor nem szokatlan a stíluskör (illetve a 9-es szótagszámcsoport) tisztábban népi eredetű dallamtípusain belül. A néphagyományban fennmaradt dallamváltozatok között a 2. sorban bővített szeptim-, a 3. sorban pedig bővített szekundlépés is előfordul. Ilyen a gombosi változat, melynek első két sorában a szótagszám 10-esre bővült. Ez utóbbi 3. versszaka egyben a dal szövegének 1848 utáni alakításáról tanúskodik (48. kotta).

Bécsi polgárok, háttérben a Stephansdom, 1940-es évekA nyelvterületről igen kevés adat van. Valamennyi a dunántúli és az északi zenedialektusból való.

A palóc területen a Bécs várában... verset a Söprik a pápai utcát... dallamára is éneklik. Ezzel lehet összefüggésben, hogy az Ezer esztendeje annak dallamtípusán belül található egy olyan palóc változat, mely két különböző ének dallamából és egy harmadik szövegéből lett összefűzve. A bécsi HofburgA két dallam: 1-2. és 4. sor: Ezer esztendeje annak, 3. sor: Söprik a pápai utcát. A hozzá kapcsolódó szöveg pedig a Bécs várában sír a német részleteit tartalmazza. (A jelenség oka az emlékezet kopása vagy rossz betanulás.) Akitől a katona a dalt tanulta, 48-ra utaló dalok elemeiből rakta össze a dalt (ld. 48. kotta szövegvariáns).

46. kotta

     Bécs várában sír a német, jaj,
     Bécs városát könnyen éri baj,
     Bús a német mert a Lajtán hetek óta
     Áthallik a magyar nóta.

Szövegvariáns:

     Bécs várában sír a német, jaj,
     Bécs várában vígan lënni baj!
     Mer a Lajta, Lajta Lajtán évek óta
     Áthallik a Kossuth-nóta.

47. kotta

     Megállj német, majd megbánod még,
     Hogy a magyart űzöd, hajtod rég.
     Majd ha egyszer a magyarnak kedve támad,
     Kiporolja a pundrádat!

48. kotta

1.  Klapni felül száll az ágyú füstje,
     Bécsi sógor jaj, de bágyadt benne.
     Sír a német, mert a Lajtán hetek óta
     Áthallik a Kossuth-nóta.

2.  Mëgállj német, majd mëgbánod még,
     Hogy a magyart ütöd-vágod rég!
     Ha minékünk ismét kuruc kedvünk támad
     Kiporoljuk a plundrádat!

3.  Bécs várában sír a német, jaj,
     Mert nem tudja, mikor éri baj,
     Negyvennyolcat jaj, de hamar elfeledte,
     Ejnye, adta teremtëtte.

Szövegvariáns:

     Pétervárán sír a muszka,
     Mert jól tudja, hogy kikapja (sic)
     Mert Galiciában hetek óta
     Hallatszik a magyar nóta.