A szabadságharc népzenei emlékei

Tari Lujza

Elszáradt a bodzafa, Kossuthnál a korona - Nincs szebb élet a mienknél hateha

A debreceni NagytemplomElszáradt a bodzafa és Nincs szebb élet ... A régi stílus pentaton kvintváltó stílusrétegébe tartozó két népdalt Kiss Dénes 1844-ben megkezdett népdalgyűjteménye tartalmazza. Kiss Dénes a jelzett időben joghallgató volt Pápán, ott írta össze az általa ismert nép- (és köz-) dalokat. Gyűjteményén csak az 1844-es évszám szerepel, de a 230 darabból álló füzet vége felé olyan szövegeket találunk, melyek a szabadságharc alatti (vagy utáni) feljegyzésre engednek következtetni. A kiadványunkban szereplő első népdal Kossuthnál a korona szövege nagy valószínűséggel a magyar koronának 1848 végén Bónis Sámuel általi Debrecenbe menekítésére utal. Mindkét népdal jól képviseli a dunántúli, pentaton kvintváltó szerkezetű, 7 5 b3 kadenciájú, giusto táncdallamokat. 

Kossuth Lajos emlékérme (A Habsburg-ház trónfosztása, átm. 41 mm, 22,61 g, ón, 1849)

32. kotta

     Elszáradt a bodzafa
     Kossutnál a korona
     Dárom madárom
     Uccu dárom madárom
     Majd eljön még a nyárom
     Kedves virágom

33. kotta

     Nincs szebb élet a' mienknél hateha,
     Szegény rugott honvédeknél hateha.
     Mi portiót nem fizetünk hateha
     Ha nem kellünk visszajövünk öröm az.