A szabadságharc népzenei emlékei

Tari Lujza

Garibaldi csárdás kis kalapja (Letörött a bécsi torony gombja)

Viktor Emánuel és Garibaldi találkozása,Másik közkedvelt Garibaldi-dalunk az új népdalstílusból való. A dallam tehát bizonyosan későbbi Giuseppe Garibaldinak a működésétől. Szövege Kossuthról szóló 48-as dal átalakításából keletkezett. A dal közkedveltsége - a 19. század második felében egyre inkább népszerűbbé váló, és századunk elejére megszilárduló dallamformán túl - a szöveg mondandójában keresendő. Káldy Gyula megállapítása, hogy ti. a Letörött a bécsi torony gombja alföldi, a Szennyes az én ingem pedig székelyföldi, minden alap nélküli. Zsilinszky Mihály egy szövegváltozatot közöl, mely a mai népzenei változatokban már nincs meg (ti. e dallamra Kossuth nevének behelyettesítése):

Felment Kossuth egy nagy magas hegyre,
Onnét nézett a magyar seregre;
Nézte, mint harcolnak a huszárok,
Hogy hódítják az egész világot.

Ehhez csatlakozik kiadványában második versszakként a Garibaldi csárdás kis kalapja, Kossuth Lajos neve ragyog rajta... szöveg. Az új stílusú dallam Letörött a bécsi torony gombja szöveggel is ismert. Az utóbbit az általánosan ismert dallam mellett a Csallóközben azzal a német eredetű dallammal is éneklik, mely főleg Petőfi Távolból (Kis lak áll a nagy Duna mentében) versével vált ismertté. Felsőszelin a kötetünkben közölt változaton kívül így is tudta Takács Ferencné Ollé Irma.

Rudolf von Alt: Bécsi belvárosi részlet a Stephansdommal, 1832A Letörött a bécsi torony gombja szöveg egy korai alakja (Le-esett a' Szepsi torony gombja / Ihatnék a' barna legény lova / Gyere rózsám hozz' egy rocska vizet / Hadd beszélljek utoljára veled...) megvan Dessewffy Virginia grófnő kéziratos népdalgyűjteményében - eredetileg melódiával. Van az új stílusú dallammal Cifra bundám szegre van akasztva... szövegű alakja is, mely általánosan ismert. (Az utóbbi vers más dallammal is megvan népzenénkben. A bukovinai székelyek körében elsőként Kodály Zoltán gyűjtött egy ilyet 1914-ben, régi stílusú, 10-es szótagszámú, 9 2 5 kadenciájú dallammal.)

Cifra szűröm szegre van akasztva, vagy Letörött a bécsi torony gombja kezdetű népdalunk természetesen a hangszerjátékosok repertoárján is szerepel. Lajtha László gyűjtéséből emlékezetes, ízes szép előadás a balassagyarmati cigányzenekar által 1952-ben játszott Lassú csárdás.

76. kotta

     Garibaldi szürke paripája
     Vágtatva megy felfele Budára.
     Barna kislány adjál neki vizet,
     Garibaldi fizet!

 

77. kotta

1.   Galabárdi az én édesapám
      Felesége az én idesanyám.
      Azért vállalt el fiának,
      Mert beváltam katonának.

2.   Galabárdi szürke paripáján
      Átugratott Bécsbül Pest-Budára
      Onnan néz a Rákos mezzeire,
      Hol legyen a csatájának helye?

3.  Cifra szűröm szegre van akasztva
     Gyere rózsám akaszd a nyakamba!
     Úgyis-úgyis ott annak a helye,
     Még az éjje(l) betakarlak vele.

78. kotta

1.   Garibaldi csárdás kis kalapja,
      Nemzeti szín szalag lobog rajta.
      Nemzeti szín szalag lobog rajta,
      Kossuth Lajos neve ragyog rajta.

2.   Letörött a bécsi torony gombja
      Ihatnék a Garibaldi lova.
      Szaladj kislány, hozzál neki vizet,
      Garibaldi a csatába siet.

3.  Cifra szűröm szegre van akasztva,
     Gyere rózsám akaszd a nyakamba!
     Így is-úgy is ott annak a helye,
     Még az éjjel betakarlak vele.

4.   Ezernyolcszázhatvankettedikbe,
      Garibaldi fölmëgy ëgy nagy hëgyre.
      Onnan néz lë szép Magyarországra,
      Hogy harcolnak a magyar huszárok.

Szövegvariáns a Kis lak áll a nagy Duna mentében dallamára:

     Letörött a bécsi torony gombja,
     Arra sétál Garibaldi lova.
     Gyere rózsám, adjál egy kis vizet,
     Garibaldi háborúba siet.

1. változat:

1.   Garibaldi csárdás kis kalapja,
      Nemzeti szín szalag lobog rajta.
      Nemzeti szín szalag lobog rajta,
      Kossuth Lajos neve ragyog rajta.

2.   Leesett a bécsi torony gombja
      Ihatnék a Garibaldi lova.
      Szaladj kislány, hozzál neki vizet,
      Garibaldi a csatába siet.

3.   Ezernyolcszázharminckettedikbe,
      Felment Garibaldi egy nagy hegyre.
      Onnan nézte szép Magyarországot,
      Hogy harcolnak a magyar huszárok.

2. változat:

Cifra szűröm szegre van akasztva - Lassú csárdás zenekar