A szabadságharc népzenei emlékei

Tari Lujza

Elindult már Kossuth is

Than Mór: A nagysallói csata, előtérben pihenő 9. zászlóaljbeli honvédek, jobbra Hunyadi-huszárokE népdalunk - és a két következő - a már életében legendássá vált Kossuth emlékét őrzi. Kossuth Lajos nagyságát, személyének fényét nem homályosította el a szabadságharc bukása. Ez magyarázza, hogy új stílusú népdalainkban gyakran előfordul Kossuth neve.

Az Elindult már Kossuth is AA5A5A formájú, lá pentaton hangsorú népdal népzenénk újabb rétegéből való (7,7,7,11 szótagszámmal, 1 5 5 kadenciával), mely az egyetlen 48-as vonatkozású a dallamtípuson belül. A Kossuth szűkebb pátriájából való, fonográfon rögzített népdal Lajtha László Zemplén megyei népzenegyűjtéséből vált ismertté. 

81. kotta

1.  Elindult mán Kossuth is,
     Véle ja regöment is,
     Mëgismerni messzirű
     Daru-darut a kalapja tëtëjin.
     Megismerni messzirül
     Daru-darut a kalapja tetej(i)rül.

Helyszíni feljegyzés:

2.  Kossuth Lajost az anyja
     Keservesen siratja.
     Ne sírjon édes anyám,
     Kis Magyarországért magam megvívnám.