A szabadságharc népzenei emlékei

Tari Lujza

Foly a vér a harcz mezején

Jellasics horvát bán, 1849 - színezett litográfia, Josef KriehuberE dal korabeli kottás feljegyzését Almási Sámuel gyűjteményéből ismerjük (IV. 73. sz.). A Jellacic vezette betörés után keletkezhetett, szerzőjét nem ismerjük. A versben említett Nagybecskerek történelmi hitelű; a délvidéki hadszíntéren itt volt a magyarok bánáti főtábora. A nagybecskereki hadosztály vezetője Kiss Ernő tábornok volt.

Almási gyűjteményéből kéziratába átmásolta a dalt Bartalus István (I. 448. sz.). Nem vált népdallá, de a szabadságharc bukása után majd félévszázaddal később Huber Sándor valószínűleg a szóbeli hagyományra alapoz, amikor több versszakkal közli a dallamot Vörös sipkás zászlóalj dala címmel.

80. kotta

     Foly a vér a harcz mezején
     Nagy Becskerek területén,
     Majd a romai sáncokon,
     Győzni fogunk a ráczokon.
     Ej, haj, Jelácsics!
     Többet a szép magyar honba ne lázits(!)