A szabadságharc népzenei emlékei

Tari Lujza

Honnan jössz te oly leverten jó pajtás

Freysauf: A világosi fegyverletétel - litográfiaMátray Gábor a következőt jegyzi fel a világosi fegyverletételt megéneklő Honnan jössz te oly leverten jó pajtás című dalról: 1849-1850 Arad, Pest, Temes vármegyében.

"A szabadságharc bukását több, ismeretlen vers- és dalszerzőtől származó, kis részben folklorizált, főként kéziratban terjedő vers örökítette meg, melyek évtizedeken át rendkívül népszerűek voltak. A dalok egyértelműen Görgei-ellenesek." - írja Ortutay Gyula és Katona Imre.

Izsó Miklós: Haldokló honvéd, 1860-as évek - terrakottaA világosi fegyverletételt költőien megörökítő szöveg a ponyvanyomtatás két utolsó mentsvára - Szeged és Debrecen - feladásával (1849. augusztus 1.), illetve orosz megszállásával (augusztus 2.) a maga idejében már nem kerülhetett kiadásra. Pogány Péter találta és jelentette meg "ős"-alakját. Részletesen ismerteti az ismeretlen szerző által írt verset, mely Meskó Lajos 1848-1850 között írt kéziratában maradt meg.

A viszonylag egységes szövegek alapján kétségtelen, hogy a vers kéziratos formában terjedt. A szöveghez társuló és 1850 után kiadott dallamok (pl. Mátray Gáboré, Bartalus Istváné, Színi Károlyé) költőiségben nem vetekedhetnek a szép szöveggel. A nagy ugrásokból álló dallam nem maradt fenn a hagyományban. A népi hangvételhez a korszakon belül Almási Sámuel kéziratos feljegyzése áll a legközelebb. E szöveget éneklik azonban más dallammal is, mint pl. a Kitették a holttestet az udvarra népies műdal dallamával.

TLKO111

     Honnan jössz te oly leverten hej pajtás,
     Mért sir egyik szemed jobban, mint a’ más?
     És ortzádon mért látok oly bánatot,
     Mintha elmult volna már a’ világod?