A szabadságharc népzenei emlékei

Tari Lujza

Zöld ág, buzogány

Giuseppe Garibaldi portréja, 1849A régies, kis ambitusú moll dallamkörbe tartozó dallam népszerű volt a 19. század első felében. Bekerült Szigligeti Ede Két pisztoly című népszínművébe (1844). Típusváltozata megjelent Bartay Ede népdalkiadványa 2. füzetében (3. dal: Adj bort a' fejszémre), az itt bemutatott alak pedig Bartalus István dalgyűjteményében (Elszáradt a tök). A 48-as dalhagyományt bemutató dalok sorába nemcsak a Garibaldira, illetve Kossuthra utaló szövege miatt vettük be, hanem azért is, mert ugyanezen a dallammodellen alapul a magyarországi német Gungl József 1836-ban komponált Magyar indulójának (op. 1.) kezdete. Gungl az indulóban szintén az 1820-30-as évek kedvelt A Ab3..., illetve A A4... sor-szekvencia modelljét követi, s ez áll Müller József Kossuth indulója kezdetének hátterében is. Gungl dallama 1848-49-ben új köntösben jelenik meg. 1848-ban Szuk (Schuk) Mátyás, a 42. honvéd zászlóalj zenekarának karmestere használja fel Isaszegi induló című művében.

Harci fokos, 1848-49A dallam népzenénkbe kerülését főleg a dél-alföldi adatok tanúsítják. A néprajzkutató Kiss Lajos hódmezővásárhelyi változatot közöl a század első harmadából. A népzenekutató Kiss Lajos azt írja róla két Bács-Bodrog megyei falut bemutató könyvében, hogy a cigányzenészek által Tussként táncra húzott népdal ismert lehetett az abszolutizmus idején, s "a Garibaldi-várás tanújaként maradt fenn." Az északi népzenei dialektusterületen belül Mohiban Kodály Zoltán két olyan változatot gyűjtött, mely Kossuth visszavárását tanúsítja. A máig élő dél-alföldi változatokban a 48-as, illetve németellenes vonások mellett általában a bordalszövegek is megőrződtek.

35. kotta

     Zöld ág buzogány!
     Húzd rá te cigány,
     Nehéz a magyarnak várni,
     Soká jön a Garibaldi!

Változatok:

1.

 

1.  Elszáradt a tök,
     Nem lesz rajta több.
     Elszáradt a szőlő tőke,
     Szebb a barna, mint a szőke.

2.  Zöld a buzogány,
     Húzd rá te cigány!
     Ha énnékem már nem húzod,
     Szakadjon el minden húrod.    

3.  Zöld a buzogány,
     Húzd rá te cigány!
     Nehéz a magyarnak várni,
     Soká jön a Galibárdi!

2.

 

1.  Zöld a buzogány,
     Húzd még te cigány!
     Ha te nekem mëg nem húzod,
     Szakadjon el a tíz újjod!

2.  Hopp szára pipaszár,
     Rövid a gatyaszár.
     Rövid az én gatyám szára,
     Bizsereg a lábam szára.

36. kotta

     Igyunk vigadjunk,
     Në szomorkodjunk.
     Në lëgyën az öröm drága,
     Jön a Kossuth nemsokára.

Változat:

1.  Megálljon ken’ hó,       
     Enyém kocsi,  laó.
     Eladom a gyeplűt, hámot,
     Élünk ëgy kis jaó világot.

2.  Én is megiszom,
     Kend is megissza.
     Nem lehet az ember fából,
     Ki-ki rúg az estrángjából.

3.  Sárga buzogány,
     Húzd rá te cigány!
     Van még a zsebembe annyi,
     Tudok a cigánnak adni!